:: دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1394 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 1-16 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی کیفیت زندگی ذهنی- ادراکی در مناطق شهری و تبیین عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردی: شهر کنارک
دکتر عیسی ابراهیم‌زاده1، آقای اسماعیل رحمانی* 2
1- دانشگاه سیستان و بلوچستان
2- دانشگاه سیستان و بلوچستان ، Rahmaniesmail329@gmail.com
چکیده:   (2201 مشاهده)

 کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم توسعه رفاه در یک جامعه به کار می‌رود و دارای دو وجه ذهنی (کیفی) و عینی (کمی) است. سنجش کیفیت زندگی در بُعد ذهنی به‌منظور پایش برنامه‌های توسعه در مناطق شهری از ضرورت‌های اساسی است. ازاین‌رو شهر کنارک که دریکی از محروم‌ترین مناطق کشور (جنوب استان سیستان و بلوچستان) ازلحاظ بیش‌تر شاخص‌های توسعه‌یافتگی و کیفیت زندگی قرارگرفته است، ضرورت و ارزش این پژوهش را دوچندان می‌نماید؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف ارزیابی کیفیت زندگی ذهنی- ادراکی و تبیین برخی عوامل مؤثر بر آن در شهر نامبرده انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و اخذ اطلاعات میدانی آن مبتنی بر تکمیل پرسش‌نامه و به روش تصادفی ساده گردآوری گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه خانوارهای ساکن در شهر کنارک شامل 7975 خانوار بوده است. نمونه آماری با استفاده از روش کوکران 310 نفر محاسبه شد. روایی ابزار تحقیق (پرسش‌نامه) با بهره‌گیری از دیدگاه افراد متخصص و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ با ضریب 898/0 تأیید شد. یافته‌ها با روش‌های آماری آزمون t تک گروهی، تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون، با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی ذهنی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی کم‌تر از حد متوسط و باارزش میانگین (2/85) می‌باشد. درعین‌حال نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها بیانگر آن است که شاخص‌های میزان تحصیلات خانوار، وضعیت شغلی، متوسط مالکیت زمین و کالاهای بادوام در کنار میزان تقدیرگرایی، باکیفیت زندگی ذهنی رابطه معناداری دارند، ولی بین نوع مالکیت مسکن و کیفیت زندگی ذهنی ارتباط زیادی وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی ذهنی، شاخص‌های کیفیت زندگی، زندگی شهری، شهر کنارک.
متن کامل [PDF 306 kb]   (806 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۳/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها